Medlemstyper GWCN

Hovedmedlem:
Alle som eier eller disponerer en Gold Wing kan bli hovedmedlem i GWCN.
Kontingenten pr år er NOK 450.

Duo-medlem:
Ektefelle/samboer til et fullverdig medlem kan bli duomedlem, men er ikke medlem i Gold Wing European Federation (GWEF),
og mottar ikke klubbens medlemsblad. Duomedlem betaler redusert kontingent og er nasjonalt et fullverdig medlem.
Kontingenten pr. år er NOK 200.

Felles for hovedmedlemmer og duomedlemmer er at på Årsmøtet har alle fremmøtte hoved- og duo-medlemmer møte-, tale- , forslags- og stemmerett. Alle hoved- og duo-medlemmer medlemmer med gyldig medlemskort i GWCN er valgbare til styreverv.

Familiemedlem:
Alle i et medlems familie kan bli støttemedlem. Støttemedlem har ikke stemmerett på Årsmøtet.
Kontingenten pr. år er NOK 100.

GW-Nytt abonnement:
Alle kan abonnere på vårt tidsskrift GW-Nytt.
Prisen er NOK 250

    Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv